Cart 0

Overeenkomst Borgtocht Particulier

Indien je een borgtocht contract wil opstellen is het onderscheid tussen een particuliere borgtocht of een borg die rechtspersoon is of een persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf van wezenlijk belang. Voor een particuliere borgtocht gelden aanvullende beschermende regels die afwijken van de algemene bepalingen inzake borgstelling.

Dit modelcontract is uitsluitend geschikt voor een natuurlijk persoon die niet uit hoofde van zijn ondernemerschap zichzelf borg stelt. Er is een uitgebreid notenapparaat opgenomen om dit contract te verduidelijken.

 

20.00

document type : .doc

Categorie:

Borgtocht overeenkomst met particuliere optredende borg

Indien je een borgtocht contract wil opstellen is het onderscheid tussen een particuliere borgtocht of een borg die rechtspersoon is of een persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf van wezenlijk belang. Voor een particuliere borgtocht gelden aanvullende beschermende regels die afwijken van de algemene bepalingen inzake borgstelling.

Dit modelcontract is uitsluitend geschikt voor een natuurlijk persoon die niet uit hoofde van zijn ondernemerschap zichzelf borg stelt. Er is een uitgebreid notenapparaat opgenomen om dit contract te verduidelijken.

Het is gebruikelijk om een borgtochtvergoeding in aanmerking te nemen als je je voor een ander borgstelt. Dit is in het algemeen niet zakelijk volgens de belastingdienst. Dit is voor een particuliere borg minder belangrijk omdat de particuliere borg geen aftrek van borgverlies in zijn aangifte inkomstenbelasting zal nemen. In extreme gevallen zou de belastingdienst wellicht kunnen stellen dat er sprake is van een schenking aan degene voor wie je je borg stelt. Wij hebben een aparte borgtochtvergoedingsovereenkomst toegevoegd.

In dit voorbeeld contract zijn de volgende bepalingen opgenomen:

 • Borgtocht;
 • Prijsgeven;
 • Bewijs;
 • Bekendheid onderliggende overeenkomst;
 • Ondeelbare schuld;
 • Kosten;
 • Samenloop rechten;
 • Verhaal;
 • Duur;
 • Ingebrekestelling;
 • Uitstel van betaling
 • Toepasselijk recht en bevoegde rechter