Cart 0
Placeholder

Borgtochtvergoedingsovereenkomst

Indien je een borgtocht contract wil opstellen is de eventuele aftrekbaarheid van het bedrag dat de aangesproken borg moet betalen van belang. Een zakelijke vergoeding is hierin een belangrijk criterium. Uiteraard moet de gehele rechtspositie van o.a. rente, zekerheden, betrokken partijen en risico’s in kaart worden gebracht.

Dit modelcontract is uitsluitend geschikt voor de vaststelling van het vergoedingspercentage van het risico dat de borg loopt. Gezien het belang hiervan is dit in een aparte overeenkomst vastgelegd.

10.00

document type :

Categorie:

Borgtocht overeenkomst met particuliere optredende borg

Indien je een borgtocht contract wil opstellen is de eventuele aftrekbaarheid van het bedrag dat de aangesproken borg moet betalen van belang. Een zakelijke vergoeding is hierin een belangrijk criterium. Uiteraard moet de gehele rechtspositie van o.a. rente, zekerheden, betrokken partijen en risico’s in kaart worden gebracht.

Dit modelcontract is uitsluitend geschikt voor de vaststelling van het vergoedingspercentage van het risico dat de borg loopt. Gezien het belang hiervan is dit in een aparte overeenkomst vastgelegd.

Het is gebruikelijk om een borgtochtvergoeding in aanmerking te nemen als je je voor een ander borgstelt. Dit is in het algemeen niet zakelijk volgens de belastingdienst. Dit is voor een particuliere borg minder belangrijk omdat de particuliere borg geen aftrek van borgverlies in zijn aangifte inkomstenbelasting zal nemen. In extreme gevallen zou de belastingdienst wellicht kunnen stellen dat er sprake is van een schenking aan degene voor wie je je borg stelt.

Als een natuurlijk persoon DGA dat doet voor zijn eigen BV is deze vergoeding belast in de inkomstenbelasting in de ter beschikkingsstellingregeling in box 1. Bij zijn BV is de vergoeding aftrekbaar in de vennootschapsbelasting. Indien de BV zich borg stelt voor zijn DGA zal de vergoeding belast zijn de BV en is er in principe geen aftrek voor de DGA. Bij een borgstelling tussen BV’s zal gelden dat het bij de een aftrekbaar is en bij de ander belast in de vennootschapsbelasting. Er is een korte noot opgenomen inzake de in aanmerking te nemen rente.

In dit voorbeeld contract zijn de volgende bepalingen opgenomen:

  • Borgtochtvergoeding;
  • Betaling;
  • Hoogte van de rente;