Cart 0

Pandakte aandelen BV

Met deze pandovereenkomst kun je de aandelen van een BV verpanden. Deze pandakte is gemakkelijk om te zetten in pandakte voor aandelen aan toonder in een NV. Het pandrecht berust altijd op een geldleningsovereenkomst, of rekening courant teneinde, etc. meer zekerheid te verlenen.

Voordat het pandrecht gevestigd kan worden zullen de statuten moeten worden gecheckt. Het vestigen van een pand op aandelen in een Bv is uitsluitend mogelijk indien de statuten dit toestaan. De meeste standaardstatuten laten dit echter toe. Om een pand te vestigen zal deze vervolgens moeten worden ingeschreven in het aandeelhoudersregister door een notaris.

22.00

FISCAALCONTRACT – PANDAKTE AANDELEN BV

Met deze pandovereenkomst kun je de aandelen van een BV verpanden. Deze pandakte is gemakkelijk om te zetten in pandakte voor aandelen aan toonder in een NV. Het pandrecht berust altijd op een geldleningsovereenkomst, of rekening courant teneinde, etc. meer zekerheid te verlenen.

Voordat het pandrecht gevestigd kan worden zullen de statuten moeten worden gecheckt. Het vestigen van een pand op aandelen in een Bv is uitsluitend mogelijk indien de statuten dit toestaan. De meeste standaardstatuten laten dit echter toe. Om een pand te vestigen zal deze vervolgens moeten worden ingeschreven in het aandeelhoudersregister door een notaris.

Het is mogelijk een pandrecht te vestigen en dat de pandgever zijn financiele rechten en stemrechten kan blijven uitoefenenen. Houdt de pandgever echter op zijn andere verplichting uit bijvoorbeeld rekening courant, geldlening, etc. na te komen dan kan de pandnemer zijn pandrecht omzetten en de financiele- en stemrechten uitoefenen die verbonden zijn aan de verpande aandelen.

Een bank maakt bij de financiering van een onderneming vaak gebruik van een pandrecht om de financiele rechten te effectueren. In het MKB zijn, nu de bank vrijwel uit deze financieringsmarkt  is teruggetreden, echter talloze situaties mogelijk om eveneneens een pandrecht op aandelen te vestigen.

Deze overeenkomst bevat 12 artikelen waarvan enkele keuze artikelen en een uitgebreide technische handleiding. Op hoofdlijn bevat deze pandovereenkomst:

  • verpanding;
  • Zekerheid;
  • Gegoedheid pandgever;
  • Bewijs schuld;
  • Behoud rechten;
  • Medewerking pandgever;
  • Bevoegdheden;
  • Kosten;
  • Afwikkeling rechtsverhouding.