Cart 0

Pandakte bedrijfsinventaris (roerende goederen)

Met dit modelcontract pandakte bedrijfsinventaris kan je onroerende goederen als zekerheid voor de verstrekte lening stellen. De bedrijfsinventaris dien je op een aparte lijst bij te houden en deze lijst is als bijlage bij deze overeenkomst gevoegd. Je zal de lijst zelf moeten invullen en periodiek moeten updaten. Er wordt vanuit gegaan dat het een stil pandrecht, dat wil zeggen de pandgever heeft het bezit van de verpande goederen.

Een ander zeer belangrijk vereiste is dat je de pandovereenkomst met bijlagen laat registreren bij de belastingdienst, afdeling registratie. Wij hebben een concept brief voor de belastingdienst als annex aan deze overeenkomst toegevoegd. Je kunt het adres voor de registratie van deze pandakte voor een belastingdienst bij jou in de buurt googlen. Niet vergeten om gedurende de looptijd van de geldleningsovereenkomst de bijlagen met bedrijfsinventaris periodiek te updaten en te laten registreren.

20.00

FISCAALCONTRACT – Pandakte bedrijfsinventaris (roerende goederen)

Met dit modelcontract pandakte bedrijfsinventaris kan je onroerende goederen als zekerheid voor de verstrekte lening stellen. De bedrijfsinventaris dien je op een aparte lijst bij te houden en deze lijst is als bijlage bij deze overeenkomst gevoegd. Je zal de lijst zelf moeten invullen en periodiek moeten updaten. Er wordt vanuit gegaan dat het een stil pandrecht, dat wil zeggen de pandgever heeft het bezit van de verpande goederen.

Een ander zeer belangrijk vereiste is dat je de pandovereenkomst met bijlagen laat registreren bij de belastingdienst, afdeling registratie. Wij hebben een concept brief voor de belastingdienst als annex aan deze overeenkomst toegevoegd. Je kunt het adres voor de registratie van deze pandakte voor een belastingdienst bij jou in de buurt googlen. Niet vergeten om gedurende de looptijd van de geldleningsovereenkomst de bijlagen met bedrijfsinventaris periodiek te updaten en te laten registreren.

Indien de schuldenaar en pandgever in de situatie verkeerd dat hij ophoudt te betalen dan dien je voor de uitoefening van je pandrecht op roerende goederen, deze goederen in je bezit te krijgen. In geval van faillissement zal je zo snel mogelijk contact met de curator dienen op te nemen om de verpande goederen te verkrijgen en te gelde te maken. In een faillissementssituatie kun je je voorangspositie als pandhouder beter verdedigen bij de curator indien je aan alle voorwaarden voldoet en zorgvuldig gehandeld hebt!!

Een zekerheidsrecht heeft uiteraard invloed op de hoogte van de rentevergoeding van de lening. Hier dien je rekening mee te houden indien je gebruik maakt van de zekerheidsrechten. Een bank zal in principe geen lening verstrekken zonder zekerheden te eisen. Naast pand kun je denken aan hoofdelijkheid en borgtocht. Kijk naar onze andere modelcontracten inzake borgtocht. Indien je vragen hebt over onze contracten kun je contact met ons opnemen.

Deze overeenkomst heeft de volgende artikelen:

  • Definities;
  • Vestiging pandrecht, goed huisvaderschap en verzekering;
  • Parate executie
  • Vervreemdingsverbod;
  • Kosten;
  • Opzegging;

HET TEAM FISCAALCONTRACT