Cart 0

pandakte bedrijfsinventaris en vorderingen

Met deze modelakte pandakte bedrijfsinventaris en vorderingen kan je bedrijfsinventaris en vorderingen als zekerheid voor de verstrekte lening stellen. De bedrijfsinventaris dien je op een aparte lijst bij te houden en dit is als bijlage bij deze overeenkomst gevoegd. Je zal de lijst zelf moeten invullen en periodiek moeten updaten. Hetzelfde geldt voor de vorderingen, invullen in de bijlage en periodiek updaten.

Een ander zeer belangrijk vereiste is dat je de pandakte met bijlagen laat registreren bij de belastingdienst, afdeling registratie. Wij hebben een concept brief naar de belastingdienst als annex aan deze overeenkomst toegevoegd. Je kunt het adres van de belastingdienst voor de registratie van deze pandakte googlen. Niet vergeten om gedurende looptijd van de geldleningsovereenkomst de bijlagen met vorderingen en bedrijfsinventaris periodiek te laten registreren.

25.00

document type : .doc

Categorie:

Fiscaalcontract pandakte bedrijfsinventaris en vorderingen

Met deze modelakte pandakte bedrijfsinventaris en vorderingen kan je bedrijfsinventaris en vorderingen als zekerheid voor de verstrekte lening stellen. De bedrijfsinventaris dien je op een aparte lijst bij te houden en dit is als bijlage bij deze overeenkomst gevoegd. Je zal de lijst zelf moeten invullen en periodiek moeten updaten. Hetzelfde geldt voor de vorderingen, invullen in de bijlage en periodiek updaten.

Een ander zeer belangrijk vereiste is dat je de pandakte met bijlagen laat registreren bij de belastingdienst, afdeling registratie. Wij hebben een concept brief naar de belastingdienst als annex aan deze overeenkomst toegevoegd. Je kunt het adres van de belastingdienst voor de registratie van deze pandakte googlen. Niet vergeten om gedurende looptijd van de geldleningsovereenkomst de bijlagen met vorderingen en bedrijfsinventaris periodiek te laten registreren.

Indien de schuldenaar en pandgever in de situatie verkeerd dat hij ophoudt te betalen dan dien je voor de uitoefening van je pandrecht op vorderingen de schuldenaren van die vorderingen te informeren dat zij bevrijdend kunnen betalen aan de pandhouder. Hiervoor is een voorbeeldbrief toegevoegd die je kunt gebruiken. In een faillissementssituatie kun je je voorangspositie beter verdedigen bij de curator indien je aan alle voorwaarden voldoet en zorgvuldig gehandeld hebt!!

Dezeen zekerheidsrecht heeft uiteraard invloed op de hoogte van de rentevergoeding van de lening. Hier dien je rekening mee te houden indien je gebruik maakt van de zekerheidsrechten. Een bank zal in principe geen lening verstrekken zonder zekerheden te eisen. Naast pand kun je denken aan hoofdelijkheid en borgtocht. Kijk naar onze andere modelcontracten inzak borgtocht.

Onze voorbeeldovereenkomst pandakte bedrijfsinventaris en vordering bevat een korte toelichting waarin eea nogmaals uiteengezet is. Indien je vragen hebt over onze contracten kun je contact met ons opnemen.