Cart 0

Pandakte beleggingen

In de fiscale praktijk komt het voor dat er een lening vanuit de BV wordt verstrekt aan de DGA die vervolgens gaat beleggen. Om de rente zo laag mogelijk te houden kan het raadzaam pand te vestigen op de beleggingen.

Met deze pandovereenkomst wordt zekerheid gevestigd op de beleggingsportefeuille. De beleggingen kunnen worden gespecificeerd in de bijlage. daarnaast bieden ons pandaktes een aanbiedingsbrief om de pandakte te laten registreren bij de belastingdienst. de dag van registratie geldt als datum van vestiging van het pandrecht en niet de atum van ondertekening.

20.00

document type : .doc

Categorie:

Fiscaalcontract Pandakte beleggingen

In de fiscale praktijk komt het voor dat er een lening vanuit de BV wordt verstrekt aan de DGA die vervolgens gaat beleggen. Om de rente zo laag mogelijk te houden kan het raadzaam pand te vestigen op de beleggingen.

Met deze pandovereenkomst wordt zekerheid gevestigd op de beleggingsportefeuille. De beleggingen kunnen worden gespecificeerd in de bijlage. daarnaast bieden ons pandaktes een aanbiedingsbrief om de pandakte te laten registreren bij de belastingdienst. de dag van registratie geldt als datum van vestiging van het pandrecht en niet de atum van ondertekening.

Deze pandovereenkomst bevat de volgende bepalingen:

  • Pand;
  • Rente en kosten;
  • Beperking handelingsbevoegdheid onderpand;
  • Incasso mogelijkheden geldgever;
  • Registratieplicht;
  • Kosten.