Cart 0

Pandakte particuliere auto

Met deze modelcontract pandakte particuliere auto kan je zekerheid voor de verstrekte lening stellen. De auto wordt in de akte zelf gespecificeerd en zou bijvoorbeeld door de DGA als zekerheid kunnen worden gegeven aan zijn BV voor zijn rekening courant verhouding met zijn eigen BV. Er wordt vanuit gegaan dat het een stil pandrecht is, dat wil zeggen de pandgever heeft het bezit van de verpande goederen.

Een zekerheidsrecht heeft uiteraard invloed op de hoogte van de rentevergoeding van de lening. Hier dien je rekening mee te houden indien je gebruik maakt van de zekerheidsrechten. Een bank zal in principe geen lening verstrekken zonder zekerheden te eisen. Naast pand kun je denken aan hoofdelijkheid en borgtocht. Kijk naar onze andere modelcontracten inzake borgtocht.

20.00

document type : .doc

Categorie:

Fiscaalcontract pandakte particuliere auto

Met deze modelcontract pandakte particuliere auto kan je zekerheid voor de verstrekte lening stellen. De auto wordt in de akte zelf gespecificeerd en zou bijvoorbeeld door de DGA als zekerheid kunnen worden gegeven aan zijn BV voor zijn rekening courant verhouding met zijn eigen BV. Er wordt vanuit gegaan dat het een stil pandrecht is, dat wil zeggen de pandgever heeft het bezit van de verpande goederen.

Een zekerheidsrecht heeft uiteraard invloed op de hoogte van de rentevergoeding van de lening. Hier dien je rekening mee te houden indien je gebruik maakt van de zekerheidsrechten. Een bank zal in principe geen lening verstrekken zonder zekerheden te eisen. Naast pand kun je denken aan hoofdelijkheid en borgtocht. Kijk naar onze andere modelcontracten inzake borgtocht.

Deze overeenkomst heeft een aantal variaties en is voorzien van een korte toelichting en een brief ter registratie van de akte. Indien je vragen hebt over onze contracten kun je contact met ons opnemen.

Deze overeenkomst heeft de volgende artikelen:

  • Pand;
  • Zekerheid;
  • Bevoegdheid;
  • Toestemming rechtshandelingen;
  • Zorgvuldig gebruik, onderhoud, kosten, derden, inspectie;
  • Splitsing, faillissement, surseance;
  • Uitoefening pand;
  • Bevoegdheid;
  • Kosten;
  • Afwikkeling verhaal en beëindiging pand.