Cart 0

Pandakte vorderingen

Met deze modelakte pandakte vorderingen kan je debiteuren, vorderingen, etc. als zekerheid voor de verstrekte lening stellen. De vorderingen en debiteuren dien je op een aparte lijst bij te houden en deze lijst is als bijlage bij deze overeenkomst te voegen. Je zal de lijst zelf moeten invullen en periodiek moeten updaten. Er wordt vanuit gegaan dat het een stil pandrecht is, dat wil zeggen de pandgever heeft het bezit van de verpande goederen.

Een ander zeer belangrijk vereiste is dat je de pandovereenkomst met bijlagen laat registreren bij de belastingdienst, afdeling registratie. Wij hebben een concept brief voor de belastingdienst als annex aan deze overeenkomst toegevoegd. Je kunt het adres voor de registratie van deze pandakte voor een belastingdienst bij jou in de buurt googlen. Niet vergeten om gedurende looptijd van de geldleningsovereenkomst de bijlagen met vorderingen periodiek te updaten en te laten registreren.

20.00

document type : .docx

Categorie:

Fiscaalcontract pandakte vorderingen

Met deze modelakte pandakte vorderingen kan je debiteuren, vorderingen, etc. als zekerheid voor de verstrekte lening stellen. De vorderingen en debiteuren dien je op een aparte lijst bij te houden en deze lijst is als bijlage bij deze overeenkomst te voegen. Je zal de lijst zelf moeten invullen en periodiek moeten updaten. Er wordt vanuit gegaan dat het een stil pandrecht is, dat wil zeggen de pandgever heeft het bezit van de verpande goederen.

Een ander zeer belangrijk vereiste is dat je de pandovereenkomst met bijlagen laat registreren bij de belastingdienst, afdeling registratie. Wij hebben een concept brief voor de belastingdienst als annex aan deze overeenkomst toegevoegd. Je kunt het adres voor de registratie van deze pandakte voor een belastingdienst bij jou in de buurt googlen. Niet vergeten om gedurende looptijd van de geldleningsovereenkomst de bijlagen met vorderingen periodiek te updaten en te laten registreren.

Indien de schuldenaar en pandgever in de situatie verkeerd dat hij ophoudt te betalen dan dien je voor de uitoefening van je pandrecht op vorderingen, de schuldenaren te informeren dat ze bevrijdend aan jou kunnen betalen. Er is een begeleidende voorbeeld brief voor de schuldenaren bijgevoegd teneinde ze te informeren.

Een zekerheidsrecht heeft uiteraard invloed op de hoogte van de rentevergoeding van de lening. Hier dien je rekening mee te houden indien je gebruik maakt van de zekerheidsrechten. Een bank zal in principe geen lening verstrekken zonder zekerheden te eisen. Naast pand kun je denken aan hoofdelijkheid en borgtocht. Kijk naar onze andere modelcontracten inzake borgtocht. Indien je vragen hebt over onze contracten kun je contact met ons opnemen.

Deze overeenkomst heeft de volgende artikelen:

  • Definities;
  • Vestiging pandrecht;
  • Garanties;
  • Parate executie
  • Vervreemdingsverbod;
  • Kosten;
  • Opzegging;