Cart 0

Overeenkomst inzake verrekening vennootschapsbelasting

Deze overeenkomst legt de wijze van verrekenen van vennootschapsbelasting binnen de fiscale eenheid vast. Deze wijze van verrekenen moet vervolgens worden toegepast in de administratie dan wel bij het opmaken van de jaarrekening.

Deze overeenkomst  is er voor het geval een curator een claim legt aan een de andere niet failliete vennootschap binnen de fiscale eenheid die voordeel zou hebben gehad van de in het verleden geleden verliezen binnen de fiscale eenheid. De verliezen leiden namelijk tot een lagere afdracht vennootschapsbelasting van de fiscale eenheid als geheel.

20.00

document type : .doc

Categorie:

Fiscaal contract inzake verrekening vennootschapsbelasting binnen de fiscale eenheid vennootschapsbelasting

Deze overeenkomst legt de wijze van verrekenen van vennootschapsbelasting binnen de fiscale eenheid vast. Deze wijze van verrekenen moet vervolgens worden toegepast in de administratie dan wel bij het opmaken van de jaarrekening.

Deze overeenkomst  is er voor het geval een curator een claim legt aan een de andere niet failliete vennootschap binnen de fiscale eenheid die voordeel zou hebben gehad van de in het verleden geleden verliezen binnen de fiscale eenheid. De verliezen leiden namelijk tot een lagere afdracht vennootschapsbelasting van de fiscale eenheid als geheel.

Deze overeenkomst bevat in hoofdlijn:

  • Duur;
  • Draagplicht (2 keuzes);
  • Slotbepaling;
  • In totaal zijn er 3 bepalingen.