Cart 0

Voorovereenkomst geruisloze terugkeer

Deze voorovereenkomst geruisloze terugkeer is geschreven voor een terugkeer van een holding en werkmaatschappij. Door het criterium dat er sprake moet zijn van een materiele onderneming of omdat je je pensioen eigen beheer dan wel je stamrecht uit je holding niet wil afstorten bij een externe verzekeraar is dat geen vanzelfsprekendheid in de praktijk. Deze voorovereenkomst geruisloze terugkeer is ook geschikt voor uitsluitend een terugkeer van de werkmaatschappij, hiervoor dien je gewoon 1 voorovereenkomst te verwijderen.

Naast twee voorovereenkomsten geruisloze terugkeer is er een begeleidende brief ter registratie van de voorovereenkomst opgenomen. Om de terugwerkende kracht naar het begin van het jaar mogelijk te maken zal je of de gehele geruisloze terugkeer voor 30 september moeten hebben afgerond dan wel de registratiebrief naar de belastingdienst voor 30 september moeten hebben laten registeren. Vanaf 1 januari 2014 zul je hiervoor een geleideformulier moeten downloaden op de site van de belastingdienst, zie de toelichting van de voorovereenkomst.

26.00

document type : .doc

Categorie:

Fiscaalcontract Voorovereenkomst geruisloze terugkeer

Deze voorovereenkomst geruisloze terugkeer is geschreven voor een terugkeer van een holding en werkmaatschappij. Door het criterium dat er sprake moet zijn van een materiele onderneming of omdat je je pensioen eigen beheer dan wel je stamrecht uit je holding niet wil afstorten bij een externe verzekeraar is dat geen vanzelfsprekendheid in de praktijk. Deze voorovereenkomst geruisloze terugkeer is ook geschikt voor uitsluitend een terugkeer van de werkmaatschappij, hiervoor dien je gewoon 1 voorovereenkomst te verwijderen.

Naast twee voorovereenkomsten geruisloze terugkeer is er een begeleidende brief ter registratie van de voorovereenkomst opgenomen. Om de terugwerkende kracht naar het begin van het jaar mogelijk te maken zal je of de gehele geruisloze terugkeer voor 30 september moeten hebben afgerond dan wel de registratiebrief naar de belastingdienst voor 30 september moeten hebben laten registeren. Vanaf 1 januari 2014 zul je hiervoor een geleideformulier moeten downloaden op de site van de belastingdienst, zie de toelichting van de voorovereenkomst.

Ook is er al een verzoek geruisloze terugkeer naar de belastingdienst meegestuurd. Deze brief behoort de benodigde bijlagen te hebben zodat een inspecteur het verzoek samen met de fiscaloist of begeleider kan uitvoeren.

Voordat je besluit tot een geruisloze terugkeer, dat wil zeggen een terugkeer van VPB ondernemer naar IB ondernemer zal je ook de benodigde berekeningen willen maken. Hiervoor kun je het rekenmodel IB onderneming of VPB onderneming gebruiken. Indien je op basis van het rekenmodel tot het inzicht komst dat een IB onderneming veel verstandiger is om je onderneming uit te oefenen dan heb je het rekenmodel geruisloze terugkeer nodig om je beginbalans met terugkeerresereve te berekenen.

Uiteraard kan je ons verkoopovereenkomst bedrijf dan wel verkoopovereenkomst activa passiva gebruiken om de overdracht van BV naar directeur groot aandeelhouder te begeleiden. Deze overdracht vraagt ook de nodige juridische kennis omdat een onderneming uit verschillende goederen bestaat en dat verschillende leveringshandelingen kan opleveren, niet overdraagbare goederen in kaart kunnen worden gebracht, de afwikkeling van je lopende contracten en andere overeenkomsten overgedragen kunnen worden, er onderhandeld moet worden met de bank, etc, etc.

Mocht je je BV willen laten liquideren dan zul je moeten vaststellen of je in aanmerking komt voor een eenvoudige of complexe liquidatie. Ook hier hebben we modellen voor en kunnen wij dit proces begeleiden en uitvoeren.

Een geruisloze terugkeer is een complex proces dat niet eenvoudig met een korte uitleg is toe te lichten. Mocht je begeleiding willen bij het proces dan wel het proces aan een expert over laten dan kun je contact met ons opnemen.

Deze voorovereenkomst bevat de volgende bepalingen:

  • Voornemen tot voortzetting en overname;
  • De overname en overnameprijs;
  • Aanvang onderneming;
  • Risico resultaat;
  • Boekjaar;
  • Fiscalist.