Cart 0

Overeenkomst van handelsagentuur

Met dit voorbeeldcontract kan je de juridische relatie tussen onderneming en handelsagentuur vastleggen. De handelsagentuur is juridisch gezien een bijzondere rechtsfiguur omdat deze van Europese afkomst is en in hoofdlijn in elke Europese lidstaat hetzelfde is. Uiteraard zijn er per lidstaat kleine verschillen!

In Nederland is de belangrijkste vraag of er sprake is van een opdrachtrelatie met een handelsagent (ondernemer) of een arbeidsrelatie handelsvertegenwoordiger (werknemer), zie onze arbeidsovereenkomst handelsvertegenwoordiger onder het kopje arbeid. Beide overeenkomsten hebben een toelichting op dit punt om je te helpen met het maken van de juiste keuze tussen een opdrachtovereenkomst of een arbeidsovereenkomst.

25.00

document type : .doc

Categorie:

Fiscaalcontract Overeenkomst inzake handelsagentuur

Met dit voorbeeldcontract kan je de juridische relatie tussen onderneming en handelsagentuur vastleggen. De handelsagentuur is juridisch gezien een bijzondere rechtsfiguur omdat deze van Europese afkomst is en in hoofdlijn in elke Europese lidstaat hetzelfde is. Uiteraard zijn er per lidstaat kleine verschillen!

In Nederland is de belangrijkste vraag of er sprake is van een opdrachtrelatie met een handelsagent (ondernemer) of een arbeidsrelatie handelsvertegenwoordiger (werknemer), zie onze arbeidsovereenkomst handelsvertegenwoordiger onder het kopje arbeid. Beide overeenkomsten hebben een toelichting op dit punt om je te helpen met het maken van de juiste keuze tussen een opdrachtovereenkomst of een arbeidsovereenkomst.

Een handelsagent kan een belangrijke rol vervullen in het MKB door zijn kennis van product en afzetmarkt. Een belangrijk aandachtspunt bij het opstellen van een overeenkomst inzake handelsagetuur is zijn goodwillvergoeding bij beeindiging van de overeenkomst tussen onderneming en handelsagent. Indien de handelsagent de klantenkring heeft uitgebreid dan wel de omzet bij de bestaande klanten heeft verhoogd dan heeft hij recht op goodwillvergoeding. Deze vergoeding is overigens gemaximeerd tot de gemiddelde beloning van de afgelopen 5 jaar. Indien de handelsagent schadeplichtig ontsaat er uiteraard geen recht op goodwillvergoeding. Het recht op goodwillvergoeding kan verschillen in verschillende rechtststelsel. Dus let hier op indien de handelsagent een grensoverschrijdend gebied bedient.

Deze overeenkomst bevat een toelichting en bij sommige artikelen is een keuze mogelijk. Uiteraard kunnen wij u helpen bij het opstellen van deze overeenkomst. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, neem dan contact met ons op.

Deze overeenkomst bevat de volgende bepalingen:

 • Aanvang, duur en opzegging
 • Product en regio;
 • Provisie;
 • Provisie-opgave;
 • Inzage boeken en bescheiden;
 • Condities;
 • Orders;
 • Minimumomzet;
 • Non-concurrentiebeding;
 • Inlichtingen over en weer
 • Verplichting bij beeindiging;
 • Boetebepaling;
 • Toepasselijk recht en bevoegde rechter.