Cart 0

Pachtovereenkomst

Dit is een pachtovereenkomst die gemaakt is voor het nieuwe recht. Pacht is een op huur lijkende overeenkomst waarbij agrarische gronden, al dan niet met de op die grond staande ‘hoeve’, viswater of een veer of andere openbare dienst door de eigenaar (verpachter) in gebruik wordt gegeven aan de pachter. De opbrengst van het verpachte goed of de verpachte dienst komt in beginsel toe aan de pachter.

Het is een zogenaamde bijzondere overeenkomst. Dat wil zeggen als de overeenkomst voldoet aan de voorwaarden die de wet stelt dat het dan ook geldt als pacht-overeenkomst, ook al hebben partijen iets anders bedoeld of gewild.

23.00

document type : .docx

Categorie:

Fiscaalcontract – Pacht

Dit is een pachtovereenkomst die gemaakt is voor het nieuwe recht. Pacht is een op huur lijkende overeenkomst waarbij agrarische gronden, al dan niet met de op die grond staande ‘hoeve’, viswater of een veer of andere openbare dienst door de eigenaar (verpachter) in gebruik wordt gegeven aan de pachter. De opbrengst van het verpachte goed of de verpachte dienst komt in beginsel toe aan de pachter.

Het is een zogenaamde bijzondere overeenkomst. Dat wil zeggen als de overeenkomst voldoet aan de voorwaarden die de wet stelt dat het dan ook geldt als pacht-overeenkomst, ook al hebben partijen iets anders bedoeld of gewild.

Ook spoor- of buslijnen kunnen verpacht worden. Dan spreekt men eerder over OV-concessies.

De Pachtwet dateerde van 1958 en was in 1995 aangevuld met nieuwe vormen zoals teeltpacht een eenmalige pacht (artikel 70f Pachtwet). Eenmalige pacht geeft de mogelijkheid om grond tijdelijk te verpachten voor een periode van ten hoogste 12 aaneengesloten jaren, waarop het merendeel van de bepalingen van de Pachtwet niet van toepassing is. Op 24 april 2007 nam de Eerste Kamer de nieuwe pachtwet aan en deze wordt vanaf 1 september 2007 geregeld in titel 7.5 van het BW. Artikel 325 BW, De pachtovereenkomst geldt voor een bepaalde tijd. Deze tijd bedraagt twaalf jaren voor een hoeve en zes jaren voor los land. 2.Een pachtovereenkomst kan voor een langere duur worden aangegaan, mits een bepaalde datum van beëindiging is vastgesteld. 3.Een pachtovereenkomst kan voor een kortere duur worden aangegaan, mits een bepaalde datum van beëindiging is vastgesteld. De kortere duur behoeft de goedkeuring van de grondkamer, welke hetzij vóór het aangaan van de overeenkomst, hetzij bij de toetsing daarvan kan worden verleend.

Deze overeenkomst bevat naast een uitgebreide toelichting de volgende bepalingen:

 • Pacht;
 • Duur;
 • Prijjs en betaling;
 • Herziening;
 • Bekendheid;
 • Aanvaarding;
 • Onderhoudsplicht;
 • Toegang;
 • Gebruik;
 • Overig onderhoud;
 • Uit- en overwegen;
 • Geen reclame;
 • Daden van derden;
 • Verzekeringen;
 • Lasten;
 • Onteigening;
 • Ingenrekestelling;
 • Kosten;
 • Jacht en visserij;
 • Bijzondere bepalingen