Cart 0

Schenking eigen woning

Met deze schenkingsovereenkomst eigen woning leg je de schenking van de ouder aan het begiftigde kind vast met gebruikmaking van de verhoogde vrijstelling eigen woning. In deze overeenkomst is de schenking geformuleerd als een opschortende voorwaarde dat de de middelen zij aangewend voor verbetering of onderhoud van de eigen woning. of een opschortende voorwaarde dat de begiftigde een eigen woning heeft gekocht.

Deze schenkingsovereenkomst eigen woning is afgestemd op de betreffende faciliteit in de belastingwetgeving.

27.00

document type : .docx

Categorie:

FiscaalContract – Schenkingsovereenkomst Eigen Woning

Met deze schenkingsovereenkomst eigen woning leg je de schenking van de ouder aan het begiftigde kind vast met gebruikmaking van de verhoogde vrijstelling eigen woning. In deze overeenkomst is de schenking geformuleerd als een opschortende voorwaarde dat de de middelen zij aangewend voor verbetering of onderhoud van de eigen woning. of een opschortende voorwaarde dat de begiftigde een eigen woning heeft gekocht.

Deze schenkingsovereenkomst eigen woning is afgestemd op de betreffende faciliteit in de belastingwetgeving.

Voor specifieke bepalingen zoals schenking onder bewind, een herroepbare schenking, een gewone schenking, een tweetrapsschenking dan wel een papieren schenking hebben we specifieke overeenkomsten.

Naast een algemene toelichting bevat de deze overeenkomst de volgende bepalingen:

  • Schenking;
  • Betaling;
  • Uitsluitingsclausule;
  • Volmacht aangifte;
  • Inbreng;
  • Toestemming echtgenoot;
  • Beroep vrijstelling grote schenking eigen woning;
  • Toepasselijk recht.

HET TEAM FISCAALCONTRACT