Cart 0

Schenking onder bewind

Met de schenkingsovereenkomst onder bewind wordt er geschonken zonder dat de begiftigde de beschikking heeft over het geschonkene. De overeenkomst voorziet in de benoeming, bijzonderheden en bevoegdheden van de bewindvoerder.

Waar de bewindvoerder bewind over moet uitvoeren kan in de overeenkomst worden ingevuld. Deze schenkingsovereekomst onder bewind gaar vooralsnog uit van bewind over een effectenportefeuille.

27.00

document type : .doc

Categorie:

FiscaalContract – Schenking onder bewind

Met de schenkingsovereenkomst onder bewind wordt er geschonken zonder dat de begiftigde de beschikking heeft over het geschonkene. De overeenkomst voorziet in de benoeming, bijzonderheden en bevoegdheden van de bewindvoerder.

Waar de bewindvoerder bewind over moet uitvoeren kan in de overeenkomst worden ingevuld. Deze schenkingsovereekomst onder bewind gaar vooralsnog uit van bewind over een effectenportefeuille.

Voor specifieke bepalingen zoals een gewone schenking, een herroepbare schenking, een schenking ten behoeve van de eigen woning van de begiftigde, dan wel een papieren schenking hebben we specifieke overeenkomsten.

Naast een algemene toelichting bevat de deze overeenkomst de volgende bepalingen:

 • De schenking;
 • Uitvoering schenking;
 • Bewind in het belang begiftigde;
 • Benoeming bewind;
 • Bijzonderheden bewind;
 • Bevoegdheden bewindvoerder;
 • Aansprakelijkheid en inbeslagname;
 • Rekening en verantwoording;
 • Beloning en verantwoording;
 • Beeindiging;
 • Uitsluitingsclausule;
 • Geen inbreng;
 • Schenkingsrecht;
 • Toestemming.

HET TEAM FISCAALCONTRACT