Cart 0
[pdf-embedder url=""]

Schenkingsovereenkomst

Met deze overeenkomst inzake schenking kunnen algemene schenkingen schriftelijk worden vastgelegd. Deze overeenkomst voorziet in de mogelijkheid om een bedrag te schenken en verrekenen met een bestaande schuldverhouding.

Deze schenkingsovereenkomst bevat de meest gebruikelijke bepalingen die bij een algemene schenking horen. Bij deze overeenkomst kan er bijvoorbeeld, al dan niet voor worden gekozen de schenking buiten de goederengemeenschap van de begiftigde te houden, een beroep te doen op de eenmalige verhoogde vrijstelling, etc.

27.00

document type : .docx

Categorie:

FiscaalContract – Schenkingsovereenkomst

Met deze overeenkomst inzake schenking kunnen algemene schenkingen schriftelijk worden vastgelegd. Deze overeenkomst voorziet in de mogelijkheid om een bedrag te schenken en verrekenen met een bestaande schuldverhouding.

Deze schenkingsovereenkomst bevat de meest gebruikelijke bepalingen die bij een algemene schenking horen. Bij deze overeenkomst kan er bijvoorbeeld, al dan niet voor worden gekozen de schenking buiten de goederengemeenschap van de begiftigde te houden, een beroep te doen op de eenmalige verhoogde vrijstelling, etc.

Voor specifieke bepalingen zoals schenking onder bewind, een herroepbare schenking, een schenking ten behoeve van de eigen woning van de begiftigde, dan wel een papieren schenking hebben we specifieke overeenkomsten.

Naast een algemene toelichting bevat de deze overeenkomst de volgende bepalingen:

  • Schenking;
  • Betaling/Verrekening;
  • Uitsluitingsclausule;
  • Volmacht aangifte;
  • (Vrijstelling) Inbreng;
  • Toestemming echtgenoot;
  • Volmacht aangifte;
  • Schenking vrij van recht;
  • Beroep vrijstelling grote schenking;
  • Toepasselijk recht.

HET TEAM FISCAALCONTRACT