Cart 0
Placeholder

Schenkingsovereenkomst met teruglening

Met de schenkingsovereenkomst met teruglening, ook wel papieren schenking genoemd, wordt er eerst een schenking geconstateerd en vervolgens een lening. Indien voor deze manier van schenken wordt overgegaan is de uitvoering en het bewijs hiervan enorm van belang. De overdracht moet worden vastgelegd en de jaarlijkse rentebepaling eveneens.

De reden van de verhoogde attentie voor de uitvoering en het bewijs hiervan is gelegen in het feit dat de wetgeving ervan uit gaat dat deze vorm van schenken notarieel wordt vastgelegd. Notariele akten hebben een betere bewijsrechtelijke status. De belastingdienst kan natuurlijk niet de juridische vrijheid waarop je iets wil vormgeven beperken maar wel verhoogde eisen stellen om misbruik te voorkomen.

27.00

document type :

Categorie:

FiscaalContract – Schenking op papier

Met de schenkingsovereenkomst met teruglening, ook wel papieren schenking genoemd, wordt er eerst een schenking geconstateerd en vervolgens een lening. Indien voor deze manier van schenken wordt overgegaan is de uitvoering en het bewijs hiervan enorm van belang. De overdracht moet worden vastgelegd en de jaarlijkse rentebepaling eveneens.

De reden van de verhoogde attentie voor de uitvoering en het bewijs hiervan is gelegen in het feit dat de wetgeving ervan uit gaat dat deze vorm van schenken notarieel wordt vastgelegd. Notariele akten hebben een betere bewijsrechtelijke status. De belastingdienst kan natuurlijk niet de juridische vrijheid waarop je iets wil vormgeven beperken maar wel verhoogde eisen stellen om misbruik te voorkomen.

Voor specifieke bepalingen zoals schenking onder bewind, een herroepbare schenking, een schenking ten behoeve van de eigen woning van de begiftigde, dan wel een papieren schenking hebben we specifieke overeenkomsten.Naast een algemene toelichting bevat de deze overeenkomst de volgende bepalingen:

  • Schenking;
  • Geldlening;
  • Verrekening;
  • Rente
  • Opeisbaarheid;
  • Verkrijging
  • Nalatenschap en schenking;
  • Eenmalig verhoogde vrijstelling;
  • Inkomstenbelasting.

HET TEAM FISCAALCONTRACT