Cart 0
Placeholder

Tweetrapsschenking

Met deze schenkingsovereenkomst met tweetrapsschenking kan successierecht worden bespaard indien het begiftigde kind na de schenking komt te overlijden voordat de ouder schenker is overleden doordat het begiftigde kind zelf nog geen kinderen heeft dan wel geen partner heeft.

Deze schenkingsovereenkomst biedt ook de mogelijkheid om te voorkomen dat de schenking in een (huwelijks)goederengemeenschap valt. De zogenaamde uitsluitingsclausule kan voorkomen dat de andere familie er met de buit van door kan gaan. Ook in deze situatie waarbij het kind eerder overlijdt zonder erflaters in de rechte lijn te hebben en de schenking gaat niet naar de partner kan een tweetrapsschenking uitkomst bieden.

30.00

document type : .pdf

Categorie:

FiscaalContract – Tweetrapsschenking

Met deze schenkingsovereenkomst met tweetrapsschenking kan successierecht worden bespaard indien het begiftigde kind na de schenking komt te overlijden voordat de ouder schenker is overleden doordat het begiftigde kind zelf nog geen kinderen heeft dan wel geen partner heeft.

Deze schenkingsovereenkomst biedt ook de mogelijkheid om te voorkomen dat de schenking in een (huwelijks)goederengemeenschap valt. De zogenaamde uitsluitingsclausule kan voorkomen dat de andere familie er met de buit van door kan gaan. Ook in deze situatie waarbij het kind eerder overlijdt zonder erflaters in de rechte lijn te hebben en de schenking gaat niet naar de partner kan een tweetrapsschenking uitkomst bieden.

Indien er in voorgaande situaties niet met een ontbinde voorwaarde van vooroverlijden wordt geschonken en met opschortende voorwaarde aan een broer of zus wordt geschonken, krijgt de ouder weer de schenking terug. Het fiscale gevolg zou dan zijn dat een progressief zeer ongunstig belastingtarief toepasselijk is. Het belastingtarief van een schenking van een ouder is veel gunstiger en met deze schenkingsovereenkomst wordt de mogelijkheid door de ontbindende en opschortende voorwaarde weer omgebogen in een gunstiger belastingtarief.

Voor specifieke bepalingen zoals schenking onder bewind, een herroepbare schenking, een schenking ten behoeve van de eigen woning van de begiftigde, dan wel een papieren schenking hebben we specifieke overeenkomsten.

Naast een algemene toelichting bevat de deze overeenkomst de volgende bepalingen:

  • Schenking;
  • Uitvoering van de schenking;
  • Uitsluitingsclausule;
  • Inbreng;
  • Uitsluitingsclausule;
  • Tweetrapsschenking
  • Schenkingsrecht;
  • Toestemming.

HET TEAM FISCAALCONTRACT