Cart 0
Placeholder

Toelichting Afsplitsingsvoorstel

De juridische splitsing behoort tot een van de meest ingewikkelde juridische en fiscale reorganisatie- en overnamemethode.s De splitsing kent verschillende verschijningsvormen zoals de zuivere splitsing en de afsplitsin.g In het navolgende zal de interne afsplisting worden behandeld

Het grote voordeel van de afsplisting is dat de overdracht van vermogensbestanddelen onder algemene titel plaatsvindt. Dit in tegenstelling tot andere reorganisatiemethodes. Het nadeel is dat het de meest bewerkelijke en derhalve kostbare reorganisatievorm is Het is werk voor specialisten en het wordt ten stelligste afgeraden het splistingsproces met strikte juridische voorwaarden en deadlines aan een niet specialist over te laten. De fiscale aspecten kunnen vele fiscale wetten bestrijken afhankelijk van de bezittingen en schulden.

35.00

document type :

Categorie:

FISCAALCONTRACT – TOELICHTING AFSPLITSINGSVOORSTEL

De juridische splitsing behoort tot een van de meest ingewikkelde juridische en fiscale reorganisatie- en overnamemethode.s De splitsing kent verschillende verschijningsvormen zoals de zuivere splitsing en de afsplitsin.g In het navolgende zal de interne afsplisting worden behandeld

Het grote voordeel van de afsplisting is dat de overdracht van vermogensbestanddelen onder algemene titel plaatsvindt. Dit in tegenstelling tot andere reorganisatiemethodes. Het nadeel is dat het de meest bewerkelijke en derhalve kostbare reorganisatievorm is Het is werk voor specialisten en het wordt ten stelligste afgeraden het splistingsproces met strikte juridische voorwaarden en deadlines aan een niet specialist over te laten. De fiscale aspecten kunnen vele fiscale wetten bestrijken afhankelijk van de bezittingen en schulden.

Een afsplisting kan worden gebruikt om verschillende fiscale, juridische en economische doelen te bereiken Er kan een holding werkmaatschappij te creeren, een VBI, etc, kortom verschillende doelen kunnen op zichzelf of gelijktijdig worden gediend

Een onderdeel van het juridische proces is de toelichting van het afsplitsingsvoorste.l In deze beknopte toelichting wordt een reden, het gevolg, vanuit juridisch, economisch en sociaal standpunt toegelicht. Deze toelichting op het afsplitsingsvoorstel kan als basis dienen.

Uiteraard kan Fiscaalcontract als projectleider het gehele fiscale en juridische proces concipieren en overzien en de notaris en eventueel benodigde accountant activiteiten beoordelen en het geheel tot een goed einde brengen. Mocht u een splitsing overwegen dan kunt u vrijblijvend een offerte vragen. Denkt u het zelf te kunnen dan kunt u uiteraard onze checklist splitsing of inbrengbeschrijving als hulpmiddel downloaden.