Cart 0

VOF uittreding overeenkomst

Met deze voorbeeld uittredingsakte kunnen met name de fiscale en financiele gevolgen van de uittreding en eventuele voortzetting van de vertrekende en voortzettende vennoot te regelen. Een belangrijke overeenkomst in een belangrijke moment in het bestaan van de Vennootschap onder Firma (VOF).

Indien er twee vennoten zijn en 1 vennoot treed uit dan houdt de VOF van rechtsweg op te bestaan. De onderneming van de VOF kan dan worden voortgezet door de voortzettende vennoot. Uiteraard dient de waarde van de onderneming dan worden vastgesteld. Er zal een ontbindingsbalans moeten worden opgesteld. Verder dient de betaling van de vergoeding worden geregeld zodat de onderneming voldoende werkkapitaal behoudt en de vertrekkende vennoot een rentevergoeding.

 

25.00

document type : .doc

Categorie:

Fiscaalcontract VOF uittredingsovereenkomst

Met deze voorbeeld uittredingsakte kunnen met name de fiscale en financiele gevolgen van de uittreding en eventuele voortzetting van de vertrekende en voortzettende vennoot te regelen. Een belangrijke overeenkomst in een belangrijke moment in het bestaan van de Vennootschap onder Firma (VOF).

Indien er twee vennoten zijn en 1 vennoot treed uit dan houdt de VOF van rechtsweg op te bestaan. De onderneming van de VOF kan dan worden voortgezet door de voortzettende vennoot. Uiteraard dient de waarde van de onderneming dan worden vastgesteld. Er zal een ontbindingsbalans moeten worden opgesteld. Verder dient de betaling van de vergoeding worden geregeld zodat de onderneming voldoende werkkapitaal behoudt en de vertrekkende vennoot een rentevergoeding.

De datum van de beeindiging zal indien mogelijk per begin van het boekjaar dienen plaats te vinden. Dit ter voorkoming van onnodige administratie en aangifteverplichtingen. De overeenstemming over uittreding wordt derhalve op de meest belangrijke punten waar geschillen over kunnen ontstaan vastgelegd.

Uiteraard kan je contact met ons opnemen om de financiele en fiscale gevolgen van de uittreding te regelen en juridisch vast te leggen.

Deze uitredingsovereenkomst bevat de volgende bepalingen:

  • Einde vennootschap;
  • Ontbindingsbalans;
  • Afrekening kapitaal;
  • Overige bepalingen.