Cart 0
Placeholder

Verzoekschrift ontbinding arbeidscontract WN

Met dit verzoekschrift kun je de verzoekschrift procedure bij de kantonrechter opstarten. Voor arbeidszaken heb je geen verplichte advocaat nodig en zou je de procedure zelf dan wel door een gemachtigde jurist kunnen voeren. In het algemeen is het niet verstandig zelf een procedure te voeren omdat je emotioneel betrokken bent. Fiscaalcontract kan uiteraard als gemachtigde optreden om je belangen maximaal te behartigen.

Dit verzoekschrift is geschreven voor een werknemer die zijn arbeidscontract wil ontbinden. Voor een werkgever die de arbeidsovereenkomst van een werknemer wil ontbinden hebben we een apart verzoekschrift opgesteld. Een wergever kan ontslag weigeren en de werknemer willen behouden. Ook kan hij bang zijn dat de werknemer de werkgever gaat beconcurreren (concurrentiebeding). Indien onduidelijk is of de arbeidsovereenkomst is beéindigd, dan is dit verzoekschrift met enige aanpassing ook te gebruiken voor een voorwaardelijke verzoek.

32.00

document type :

Categorie:

FISCAALCONTRACT VERZOEKSCHRIFT WERKNEMER ONTBINDING ARBEIDSOVEREENKOMST

Met dit verzoekschrift kun je de verzoekschrift procedure bij de kantonrechter opstarten. Voor arbeidszaken heb je geen verplichte advocaat nodig en zou je de procedure zelf dan wel door een gemachtigde jurist kunnen voeren. In het algemeen is het niet verstandig zelf een procedure te voeren omdat je emotioneel betrokken bent. Fiscaalcontract kan uiteraard als gemachtigde optreden om je belangen maximaal te behartigen.

Dit verzoekschrift is geschreven voor een werknemer die zijn arbeidscontract wil ontbinden. Voor een werkgever die de arbeidsovereenkomst van een werknemer wil ontbinden hebben we een apart verzoekschrift opgesteld. Een wergever kan ontslag weigeren en de werknemer willen behouden. Ook kan hij bang zijn dat de werknemer de werkgever gaat beconcurreren (concurrentiebeding). Indien onduidelijk is of de arbeidsovereenkomst is beéindigd, dan is dit verzoekschrift met enige aanpassing ook te gebruiken voor een voorwaardelijke verzoek.

Een verzoekschrift procedure hoeft niet door een deurwaarder te worden betekend zoals bij een dagvaardingsprocedure en kan derhalve naar de betrokken partijen worden gezonden. Dit verzoekschrift bevat een ruime toelichting over de belangrijkste voorwaarden voor een verzoekschrift en een korte toelichting op de procedure en proces keuzes.

Een belangrijke keuze is de gronden van het verzoek. Er kan worden ontbonden wegens veranderde omstandigheden en om dringende redenen. Veranderde omstandigheden zijn ontbreken promotievooruitzicht, veranderde reisafstanden, verstoorde arbeidsrelatieetc. Dringende reden zijn mishandeling werkgever, geen uitbetaling loon, etc.

Uiteraard is het in sommige gevallen ook mogelijk een dagvaardingsprocedure of een kort geding procedure te starten. Zie hiervoor onze overige modellen.