Cart 0
Placeholder

Verzoekschrift ontbinding arbeidsovereenkomst WG

Met dit verzoekschrift kun je de verzoekschrift procedure bij de kantonrechter opstarten. Voor arbeidszaken heb je geen verplichte advocaat nodig en zou je de procedure zelf dan wel door een gemachtigde jurist kunnen laten voeren. In het algemeen is het niet verstandig een procedure zelf te voeren omdat je emotioneel betrokken bent. Fiscaalcontract kan uiteraard als gemachtigde optreden om uw belangen maximaal te verdedigen.

Dit verzoekschrift is geschreven voor een werkgever die het arbeidscontract met een werknemer wil beëindigen. Voor de situatie dat de werknemer het arbeidscontract wil ontbinden hebben wij een apart verzoekschrift. Indien onduidelijk is of de arbeidsovereenkomst is beëindigd, met wederzijds goedvinden dan wel ontslag op staande voet, kan dit verzoek met enige aanpassing ook worden gebruikt voor een voorwaardelijk verzoek tot ontbinding.

32.00

document type :

Categorie:

FISCAALCONTRACT VERZOEKSCHRIFT WERKGEVER ONTBINDING ARBEIDSOVEREENKOMST

Met dit verzoekschrift kun je de verzoekschrift procedure bij de kantonrechter opstarten. Voor arbeidszaken heb je geen verplichte advocaat nodig en zou je de procedure zelf dan wel door een gemachtigde jurist kunnen laten voeren. In het algemeen is het niet verstandig een procedure zelf te voeren omdat je emotioneel betrokken bent. Fiscaalcontract kan uiteraard als gemachtigde optreden om uw belangen maximaal te verdedigen.

Dit verzoekschrift is geschreven voor een werkgever die het arbeidscontract met een werknemer wil beëindigen. Voor de situatie dat de werknemer het arbeidscontract wil ontbinden hebben wij een apart verzoekschrift. Indien onduidelijk is of de arbeidsovereenkomst is beëindigd, met wederzijds goedvinden dan wel ontslag op staande voet, kan dit verzoek met enige aanpassing ook worden gebruikt voor een voorwaardelijk verzoek tot ontbinding.

Een verzoekschrift hoeft niet door een deurwaarder worden betekent zoals bij een dagvaardingsprocedure en kan derhalve naar de betrokken partijen worden verzonden. Dit verzoekschrift bevat een uitgebreide toelichting waarmee de belangrijkste vereisten van een verzoekschrift worden toegelicht. Ook de procedure en proceskeuzes worden kort uiteengezet.

De belangrijkste keuze die gemaakt moet worden is de ontbinding wegens veranderde omstandigheden of wegens dringende reden. Onder veranderde omstandigheden kan worden gedacht aan reorganisaties, overbodigheid baan, disfunctioneren, etc. Onder dringende reden wordt verstaan, diefstal bedrijfseigendommen of van collega’s of klanten, vechtpartij, weer dronken op het werk na herhaaldelijke waarschuwing, etc.

Onder dringende reden valt derhalve ook ontslag op staande voet. Voor ontslag op staande voet wordt meestal een andere procedure gevolgd, wegens de risico’s die een ontslag op staande voet heeft. Er zou bijvoorbeeld gekozen kunnen worden voor een Kort Geding dagvaardiging voor een voorlopige voorziening, zie ons model dienaangaande. Daarnaast zou uit het oogpunt van proceseconomie kunnen worden gekozen voor voeging van het Kort Geding met de bodemprocedure. Zie hiervoor onze dagvaardingen.

Naast een gang naar de rechter is het ook mogelijk om het ontslag voor te leggen aan het UWV. Dit kan bijvoorbeeld een aanvulling zijn op een verzoekschrift. Kortom er zijn redelijke wat keuzes om tot een ontslag te komen en ook procedureel zijn er redelijk wat strategische keuzes te maken.