Cart 0

Voorovereenkomst oproepcontract

Een voorovereenkomst oproepcontract probeert de risico’s voor de werkgever zo lang mogelijk zo laag mogelijk te houden. Er wordt voor iedere afroep een arbeidsovereenkomst opgesteld en die daarna weer eindigt.

Er zijn drie type’s oproepcontracten, naast de bovernstaande zijn dat een nul urencontract en een min-max contract. Zie onze contracten dienaangaande op Fiscaalcontract.

18.00

document type : .docx

Categorie:

Fiscaalcontract Voorovereenkomst Oproepcontract

Een voorovereenkomst oproepcontract probeert de risico’s voor de werkgever zo lang mogelijk zo laag mogelijk te houden. Er wordt voor iedere afroep een arbeidsovereenkomst opgesteld en die daarna weer eindigt.

Er zijn drie type’s oproepcontracten, naast de bovernstaande zijn dat een nul urencontract en een min-max contract. Zie onze contracten dienaangaande op Fiscaalcontract. Deze voorovereenkomst oproepcontract bevat de volgende bepalingen:

  • Arbeid op afroep;
  • Oproep vrijblijvend;
  • Geen oproepplicht werkgever;
  •  Oproeptijd;
  • Oproepinspanning;
  • Nadere overeenkomst na oproep;
  • CAO en arbeidsvoorwaarden;
  • Salaris;
  • Vakantietoeslag en vakantie uren;
  • Ziekte inwerkingtreding.