Cart 0

Overeenkomst koop en verkoop van een bedrijf

Deze overeenkomst van koop en verkoop is geschikt om een bedrijf van een derde te kopen maar is ook goed om te gebruiken bij een inbreng van een onderneming in een BV of een bedrijfsfusie. Alle afzonderlijke vermogensbestanddelen van een bedrijf, die kunnen worden overgedragen, kunnen onder bijzondere titel worden overgedragen met deze overeenkomst.

Dit is een uitgebreide overeenkomst die allerlei bezittingen en schulden overdraagt en rekening houdt met de meeste belastingen en eventuele belastingvrijstellingen. Je zult zelf moeten bepalen welke belasting en vrijstelling van toepassing is. Dit koop en verkoopcontract kan derhalve ook als een soort juridische en fiscale checklist worden gezien. Gezien de complexiteit van het onderwerp en de prijs van de overeenkomst kan uiteraard niet gegarandeerd worden dat deze overeenkomst volledig is!

40.00

document type : .doc

Categorie:

Overeenkomst van koop en verkoop van een bedrijf

Deze overeenkomst van koop en verkoop is geschikt om een bedrijf van een derde te kopen maar is ook goed om te gebruiken bij een inbreng van een onderneming in een BV of een bedrijfsfusie. Alle afzonderlijke vermogensbestanddelen van een bedrijf, die kunnen worden overgedragen, kunnen onder bijzondere titel worden overgedragen met deze overeenkomst.

Dit is een uitgebreide overeenkomst die allerlei bezittingen en schulden overdraagt en rekening houdt met de meeste belastingen en eventuele belastingvrijstellingen. Je zult zelf moeten bepalen welke belasting en vrijstelling van toepassing is. Dit koop en verkoopcontract kan derhalve ook als een soort juridische en fiscale checklist worden gezien. Gezien de complexiteit van het onderwerp en de prijs van de overeenkomst kan uiteraard niet gegarandeerd worden dat deze overeenkomst volledig is!

Hoewel deze overeenkomst ook geschikt is om een bedrijf via een activa passiva transactie juridisch over te dragen, is door de wijze van redigeren de overeenkomst van koop en verkoop van activa en passiva hier meer geschikt voor. Voor een intercompany overdracht is deze overname overeenkomst waarschijnlijk wel ruim.

Naast de uitgebreide opties die deze koopovereenkomst voor een onderneming bezit en de toelichting bij het contract, wordt niet verder ingegaan op de financiële, fiscale en juridische bijzonderheden van de overdracht van een onderneming of de fiscale faciliteiten en vrijstellingen. Mocht je begeleiding bij de overname van een onderneming dan wel een reorganisatie willen hebben dan kun je contact met ons opnemen.

Deze overeenkomst bevat de volgende bepalingen:

 • De onderneming;
 • De koopsom;
 • Omzetbelasting;
 • Grondslagen koopsom;
 • Overgang risico;
 • Contractsovername;
 •  Huurovereenkomst;
 • Bedrijfspand;
 • Levering;
 • Personeel;
 •  Debiteuren;
 • Vergunning;
 • Afnemers;
 •  Informatie;
 • Geheimhouding;
 •  Non concurrentie;
 • Ontbindende voorwaarde;
 • Vernietiging of ontbinding;
 • Geheimhouding en non concurrentie overige personen;
 • Bankgarantie;
 • Glijclausule;