Cart 0

Sale & Lease Back overeenkomst

Met deze Sale & Lease back overeenkomst is het mogelijk een hele onderneming te verkopen maar ook een gedeelte van een onderneming om deze vervolgens weer in gebruik te nemen. De bezittingen en schulden staan dan echter wel op de balans van de kopende onderneming en het gebruik blijft in de verkopende onderneming. Een meer nederlandse benaming is koop en gebruiksovereenkomst. Het betreft derhalve een financial lease contract. Zie voor een financial lease en operational lease contract zonder gebruiksbehoudconstructie onze contracten op Fiscaalcontract.

Zo is het mogelijk om een onderneming aan een ander in gebruik te geven. De gebruiker kan in de verkopende BV de onderneming uitoefenen en daar een gebruiksvergoeding voor betalen. Een dergelijke transactie is uit te voeren in een holding met werkmaatschappij.

32.00

document type : .doc

Categorie:

FISCAALCONTRACT – SALE AND LEASE BACK CONTRACT

Met deze Sale & Lease back overeenkomst is het mogelijk een hele onderneming te verkopen maar ook een gedeelte van een onderneming om deze vervolgens weer in gebruik te nemen. De bezittingen en schulden staan dan echter wel op de balans van de kopende onderneming en het gebruik blijft in de verkopende onderneming. Een meer nederlandse benaming is koop en gebruiksovereenkomst. Het betreft derhalve een financial lease contract. Zie voor een financial lease en operational lease contract zonder gebruiksbehoudconstructie onze contracten op Fiscaalcontract.

Zo is het mogelijk om een onderneming aan een ander in gebruik te geven. De gebruiker kan in de verkopende BV de onderneming uitoefenen en daar een gebruiksvergoeding voor betalen. Een dergelijke transactie is uit te voeren in een holding met werkmaatschappij.

Een ander voorbeeld is een werkmaatschappij die een hoog risico loopt door een juridische claim of achtervolgd wordt door schuldeisers en een doorstart mogelijk wenst te houden. De werkmaatschappij verkoopt dan aan de holding de waardevolle activa en laat de schulden achter. Uiteraard dient er een zakelijke vergoeding overeen gekomen te worden.

Uiteraard zijn er meerdere scenario’s denkbaar waarvoor deze overeenkomst gebruikt kan worden.

Deze overeenkomst bevat naast een uitgebreide toelichting de volgende bepalingen:

*Verkoop en levering activa en passiva;
*Garanties, voorwaarden en contractsovername;
*Non concurrentie en geheimhouding;
* Varia;
*Verzuim;
*Verplichtingen;
*Gebruik door Verkoper;
*Rechtskeuze;
*Enige overeenkomst, wijzigingen.