Cart 0

Pensioenbrief middellloonregeling 2014 alleenstaande

Dit betreft een pensioenbrief die aangepast is aan de VAP wetgeving vanaf 1 januari 2014, waarin een DGA o.a. met 67 jaar met pensioen gaat. Deze pensioenbrief wordt gezien als aanvulling van de arbeidsovereenkomst van de directeur groot aandeelhouder die geen partner heeft. In de brief is wel uitgegaan van het hebben van kinderen. Indien je geen kinderen hebt, dien je het wezenpensioen te verwijderen in de overeenkomst.

Met deze overeenkomst kun je een middelloon regeling in eigen beheer aangaan maar ook je bestaande pensioenbrief aanpassen aan de VAP wijzigingen. Dit betreft een door de belastingdienst goedgekeurde model pensioenbrief. Voor het aangaan van een pensioenverplichting in eigen beheer moet je over tenminste 10% van de aandelen beschikken. Er zit tevens een notulen voor een aandeelhoudersvergadering bij die de pensioenrechten toekent.

27.00

FISCAALCONTRACT PENSIOENSBRIEF MIDDELLOON 2014 ALLEENSTAANDE

Dit betreft een pensioenbrief die aangepast is aan de VAP wetgeving vanaf 1 januari 2014, waarin een DGA o.a. met 67 jaar met pensioen gaat. Deze pensioenbrief wordt gezien als aanvulling van de arbeidsovereenkomst van de directeur groot aandeelhouder die geen partner heeft. In de brief is wel uitgegaan van het hebben van kinderen. Indien je geen kinderen hebt, dien je het wezenpensioen te verwijderen in de overeenkomst.

Met deze overeenkomst kun je een middelloon regeling in eigen beheer aangaan maar ook je bestaande pensioenbrief aanpassen aan de VAP wijzigingen. Dit betreft een door de belastingdienst goedgekeurde model pensioenbrief. Voor het aangaan van een pensioenverplichting in eigen beheer moet je over tenminste 10% van de aandelen beschikken. Er zit tevens een notulen voor een aandeelhoudersvergadering bij die de pensioenrechten toekent.

Pensioenen in eigen beheer behoren tot een van de meest lastige onderwerpen in de fiscaliteit. Dit is een onderwerp dat altijd in beweging is. Er wordt dan ook aangeraden om dit onderwerp met een specialist af te stemmen. Er zit een korte handleiding bij deze overeenkomst. Er is getracht actueel te zijn en de meest grote flexibiliteit en eenvoud te creëren omdat het anders te lastig en ingewikkeld kan worden. Deze middelloonregeling bevat geen indexatiebepaling of voortgezette opbouw bij arbeidsongeschiktheid en een arbeidsongeschiktheidspensioen. Indien je dit wel zou willen kun je het uitgebreidere model downloaden, maar in het algemeen raden wij dat af. Uiteraard kun je contact met ons opnemen om je pensioenpositie in kaart te brengen en te verbeteren.

Voor een pensioenbrekening kun je onze VAP knipberekening bestellen of dien je contact op te nemen om de juiste VAP knip keuze te maken. Er zijn op hoofdlijn 3 mogelijkheden. Je pensioenaanspraken laten staan op 65 jaar, je pensioenaanspraken uitstellen naar 67 jaar of je oude rechten laten staan op 65 en je nieuwe rechten op 67 jaar zetten. Voor de goede orde, deze pensioenbrief stelt de aanspraken uit naar 67 jaar! Voor een andere variant dien je dus contact met ons op te nemen.

Een middelloon pensioen is een pensioen die de pensioenaanspraak berekent aan de hand van het gemiddelde salaris gedurende de periode dat je pensioen opbouwt. In tegenstelling tot een beschikbare premie pensioen wordt bij een middelloonregeling of eindloonregeling het eindkapitaal gegarandeerd. Bij een pensioen in eigen beheer blijft wel gelden dat als het geld op is er geen pensioen meer wordt betaald. Dit pensioen wordt meestal toegekend omdat het salaris niet jaarlijks stijgt maar meer wisselt per boekjaar.

De volgende bepalingen zijn opgenomen in het contract:

 • Pensioen toekenningsnotulen;
 • Definities
 • Pensioenaanspraak;
 • Pensioengrondslag;
 • Dienstjaren;
 • Omvang van de pensioenen;
 • Uitkering van de pensioenen;
 • Indexering van de pensioenen;
 • Inbouw elders verzekerde pensioenen;
 • Beëindiging van de pensioenopbouw voor pensioendatum;
 • Waardeoverdracht;
 • Bepaling in geval van scheiding;
 • Geheel of gedeeltelijk vervroegen of uitstellen van pensioendatum;
 • Keuzemogelijkheden;
 • Verzekeraar van de pensioenen;
 • Afkoopverbod;
 • Inkoop dienstjaren;
 • Vrijwillige voortzetting na ontslag;
 • Kosten van de regeling;
 • Voorbehoud aanpassen pensioenaanspraken;
 • Flexibiliseringsmogelijkheden;
 • Diverse overgangsbepalingen;
 • Slotbepaling.