Cart 0

Pensioenbrief ML 2015 zonder partner

Vanaf 1 januari 2015 moeten de pensioenbrieven opnieuw aan de nieuwe wetgeving worden aangepast. Er is voor Fiscaalcontract gekozen om een nieuwe pensioenbrief op te stellen om de reden dat met een addendum de kans bestaat dat een onderdeel van een bestaande regeling niet wordt aangepast. Er is wederom gekozen voor een zo eenvoudig mogelijk voorkeursmodel zonder indexatie, welvaartvastbepaling, arbeidsongeschiktheidspensioen, etc. Dit is een pensioenbrief voor een DGA zonder partner!

Deze keer is het maximale opbouwpecentage beperkt. Voor een middelloonregeling is een maximaal ouderdomspensioen opbouwpercentage toegestaan van 1,875% en een wezenpensioen van 0,263%. Daarnaast is de Witteveen franchise verlaagt naar, AOW*10/7,5 voor middelloonregelingen. Indien je een pensioengevend salaris hebt van meer dan EUR 100.000 dan mag je over het meerdere geen pensioen meer opbouwen.

27.00

FISCAALCONTRACT – PENSIOENBRIEF MIDDELLOON 2015 ZONDER PARTNER

Vanaf 1 januari 2015 moeten de pensioenbrieven opnieuw aan de nieuwe wetgeving worden aangepast. Er is voor Fiscaalcontract gekozen om een nieuwe pensioenbrief op te stellen om de reden dat met een addendum de kans bestaat dat een onderdeel van een bestaande regeling niet wordt aangepast. Er is wederom gekozen voor een zo eenvoudig mogelijk voorkeursmodel zonder indexatie, welvaartvastbepaling, arbeidsongeschiktheidspensioen, etc. Dit is een pensioenbrief voor een DGA zonder partner!

Deze keer is het maximale opbouwpecentage beperkt. Voor een middelloonregeling is een maximaal ouderdomspensioen opbouwpercentage toegestaan van 1,875% en een wezenpensioen van 0,263%. Daarnaast is de Witteveen franchise verlaagt naar, AOW*10/7,5 voor middelloonregelingen. Indien je een pensioengevend salaris hebt van meer dan EUR 100.000 dan mag je over het meerdere geen pensioen meer opbouwen.

Voor de categorie mensen die meer dan EUR 100.000 verdienen is een nettolijfrente bedacht dat ongeveer gelijk is aan een opbouw van 1,875 op basis van een middelloonregeling. Het pensioen wordt uit het nettosalaris opgebouwd en er is geen box 3 heffing verschuldigd over het gereserveerde bedrag. De pensioenuitkering is ook niet belast.